Alter Database Trigger

Faiq R. Mamedov
Дата: 28.02.2007 17:19:11
Privet vsem! Znachit u mine yest takoy trigger kotoriy napisivayet na log tablitsu vse izmeneniye nad bazoy. Trigger vot takoy!
CREATE OR REPLACE TRIGGER faiq_trigger
  AFTER CREATE OR ALTER OR DROP ON DATABASE
DECLARE
  l_sysevent  VARCHAR2 (250);
  l_extra   VARCHAR2 (4000);
BEGIN
  SELECT ora_sysevent
   INTO l_sysevent
   FROM DUAL;

  IF (l_sysevent IN ('DROP', 'CREATE'))
  THEN
   IF l_sysevent = 'CREATE'
   THEN
     BEGIN
      SELECT  'storage (initial '
          || initial_extent
          || ' next '
          || next_extent
          || ' ....)'
       INTO l_extra
       FROM all_tables
       WHERE table_name = ora_dict_obj_name AND owner = USER;
     EXCEPTION
      WHEN NO_DATA_FOUND
      THEN
        NULL;
     END;
   END IF;

   INSERT INTO LOG
     SELECT USER, SYSDATE, SYS_CONTEXT ('USERENV', 'IP_ADDRESS'),
        ora_sysevent, ora_dict_obj_owner, ora_dict_obj_name, l_extra,
        ora_dict_obj_type
      FROM DUAL;
  ELSIF (l_sysevent = 'ALTER')
  THEN
   INSERT INTO LOG
     SELECT USER, SYSDATE, SYS_CONTEXT ('USERENV', 'IP_ADDRESS'),
        ora_sysevent, ora_dict_obj_owner, ora_dict_obj_name,
        sql_text, ora_dict_obj_name
      FROM v$open_cursor
     WHERE UPPER (sql_text) LIKE 'ALTER%' || ora_dict_obj_name || '%'
      AND SID = (SELECT SID
             FROM v$session
            WHERE audsid = USERENV ('sessionid'));
  END IF;
END;
/
Ona pravilna rabotayet. No shas nashi proqramisti napisali odnu proceduru kotoriy aktualen dlya nahsey raboti. Procedure normalno rabotayet na testavoy baze. No i toqda mi podkluchili etu proceduru na promishlenniy bazu. Procedura normalno kompiliruyetsa s useram system no ne idet kompilasiya pod useram SYS. Ona dayot oshibku kak "vozvrashayetsa mnoqo chem odna zapis"(chto ta paxoje mejdu "IN" i " = "). I poetamu mi ne mojem podkluchit yeyo na Job. Chto mine delat? Pomaqiti yesli smojeti. Zaranye sposibo!
Elic
Дата: 28.02.2007 17:29:25
Faiq R. Mamedov
Chto mine delat?
Как минимум, больше не заниматься программированием. Ты в нём недееспособен.
Faiq R. Mamedov
Pomaqiti yesli smojeti.
А зачем?!! У тебя же в одно ухо влетает, а из другого вылетает.
dmidek
Дата: 28.02.2007 17:43:36
Вы по ссылке Elica ходили ?