date_-interval 1 day

AZIZ_AZIZOV
Дата: 01.05.2015 07:33:47
DOBRIY DEN MNE NUJEN
ALTERNATIVA FUNKSII

DATE_-INTERVAL 1 DAY


V MS SQL 2012A TAK YA PROBOVAL NE POLUCAETSYA.YA XOTEL POLE FORMATA DATE UVELICAT NA KONKRETNUYU CISLO QODA

NAPRIMET


DATE_ + 5 YEAR


KAK MOQU ETO SDELAT
felix_ff
Дата: 01.05.2015 09:40:04
AZIZ_AZIZOV,

DATEADD(DD, 1, GetDate())


+
VI SOVSEM CHTOLI NE UMEETE POLZOVATSYA POISKOM?
AZIZ_AZIZOV
Дата: 01.05.2015 09:45:30
SUPER
SPS VAM
yaxta
Дата: 01.05.2015 10:28:12
felix_ff
AZIZ_AZIZOV,

DATEADD(DD, 1, GetDate())


+
VI SOVSEM CHTOLI NE UMEETE POLZOVATSYA POISKOM?DATEADD(DD, 1, GetDate()) --- не дает вас +1 год?

вы из баку?
yaxta
Дата: 01.05.2015 10:34:36
yaxta,
select dateadd(year,5,getdate())
AZIZ_AZIZOV
Дата: 01.05.2015 10:37:14
yaxta,


da iz baku
AZIZ_AZIZOV
Дата: 01.05.2015 10:39:26
yaxta,

vas otvet mne ocen pomoq
spasibo vam
yaxta
Дата: 01.05.2015 12:13:40
AZIZ_AZIZOV
yaxta,


da iz baku


я тоже
когда хочеш запиши меня
gurbanovnatig@gmail.com